str06032020

Aktualizovanéuto, 28 apr 2020 7am

 • Vytvoriť účet
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

TrenčínOnline.sk

Back Úvod PR články Bezpečnosť: Spôsob ako zvýšiť kvalitu a dobré meno vašej firmy

Bezpečnosť: Spôsob ako zvýšiť kvalitu a dobré meno vašej firmy

( 1 x )
Školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zohrávajú významnú úlohu pri vytváraní bezpečného a efektívneho pracovného prostredia. Sú základom preventívnych činností, pomáhajú predchádzať úrazom, ako aj výskytu a zhoršovaniu chorôb spôsobených prácou. Pomáhajú tak vytvoriť prostredie, v ktorom sa zamestnanci cítia dobre a sú v ňom v bezpečí, čo je základná podmienka plnohodnotnej práce v každom jednom odbore alebo profesii.
Základné princípy BOZP

Starostlivo naplánované a odborne vykonávané briefingy a školenia zamestnancov o nevyhnutnosti dôkladnej BOZP prispievajú k zvýšeniu efektivity práce a úspore nákladov. Zamestnanec, ktorý sa  pravidelne zúčastňuje tejto „výučby“ a dodržiavania pokynov, sa v podniku lepšie prispôsobuje a tiež robí menej chýb pri dodržiavaní pracovných metód a plnení pracovných povinností a tiež sa vyhýba poškodeniu zdravia.

Základné princípy BOZP sú tiež vo firme znakom jej „inteligencie“. Kultúrou a hodnotami, na základe ktorých možno potom spoločnosť hodnotiť ako najlepšiu. Aj BOZP je predsa znakom kvality.

ISO 45001 - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Účinný systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  ISO 45001 pomôže chrániť váš najdôležitejší majetok - vašich zamestnancov a dosiahnuť obchodný úspech.

Nová norma ISO 45001 poskytuje nasledujúce výhody:

· Zvyšovanie odolnosti organizácií prostredníctvom inovácií, predchádzania rizík a neustáleho zlepšovania;
· Posilnenie dodržiavania predpisov a zároveň zníženie obchodných strát;
· Preukázanie zodpovednosti značky za záväzok k bezpečnej, zdravej a udržateľnej práci;
· Jednotný globálny systém ochrany zdravia a bezpečnosti pre všetky podniky všetkých veľkostí.

Účelom normy ISO 45001 je predchádzať pracovným úrazom a chorobám z povolania, ako aj zabezpečovať bezpečné a zdravé pracoviská.

Ako medzinárodná norma prekračuje ISO 45001 geografické, politické, ekonomické, obchodné a sociálne hranice. Touto normou sa stanovuje spoločná referenčná hodnota pre riadenie zdravia a bezpečnosti.

Preto, ak vaša organizácia vykonáva obchodné činnosti na medzinárodnej úrovni, budete môcť pracovať podľa jednotného štandardu ochrany práce, ktorý môže zjednodušiť vaše pracovné metódy.

Je to ďalšia vec, ktorá musí spadať pod kultúru a charakter vašej spoločnosti, ak chcete byť na trhu najlepší.

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť